Bước 1: Khách hàng gửi file, yêu cầu số lượng qua email :

                Email: innhanhnangdong@gmail.com 

                Nick Skype:  innhanhnangdong

Bước 2:  Chúng tôi báo giá, sau khi khách hàng đồng ý giá và gửi file chính thức dưới các dạng: pdf, ai, eps, jpg, psd, excel, powerpoint lưu ý bẻ font trước khi gửi.Chúng tôi sẽ gửi lại bản file định dạng .jpg để khách hàng xác nhận trước khi in.

Bước 3: Khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản đã định sẵn của công ty (Xem thêm tại đây)

Sau khi nhận tiền, chúng tôi sẽ xác nhận số tiền đã nhận thông qua tin nhắn hoặc email đồng thời báo thời gian giao hàng. Trường hợp là khách hàng đại lý hoặc là khách hàng thường xuyên có thể tạo tài khoản khách hàng và chuyển trước 1 số tiền ( ít nhất một lần chuyển vào tài khoản là 500.000 đồng). Sau khi nhận tiền, chúng tôi xác nhận lại và số tiền sẽ được trừ dần sau mỗi lần in và có thông báo số tiền còn lại trong tài khoản. Trường hợp khách hàng muốn thanh khoản số tiền trong tài khoản, báo lại bằng email hoặc tin nhắn, chúng tôi sẽ gửi lại số tiền còn lại trong vòng 24h.

Cam kết: Chúng tôi thực hiện đúng theo đơn hàng được xác nhận qua điện thoại hoặc email. Trường hợp đơn hàng thực hiện sai và không đúng thì chúng tôi sẽ gửi trả lại 100% số tiền quí khách đã gửi.

Bước 4: In ấn và giao hàng  (Xem thêm tại đây)

Tắt

Để liên lạc nhanh chóng vui lòng liên lac hotline: 0903.848.643 hoặc 3.9302.074

Tắt

Tel:*

Để liên lạc nhanh chóng vui lòng liên lac hotline: 0903.848.643 hoặc 3.9302.074

Tắt

Để liên lạc nhanh chóng vui lòng liên lac hotline: 0903.848.643 hoặc 3.9302.074

Tắt

Để liên lạc nhanh chóng vui lòng liên lac hotline: 0903.848.643 hoặc 3.9302.074

Tắt

Tel:*

Để liên lạc nhanh chóng vui lòng liên lac hotline: 0903.848.643 hoặc 3.9302.074

Tắt

Tel:*

Để liên lạc nhanh chóng vui lòng liên lac hotline: 0903.848.643 hoặc 3.9302.074

Tắt

Để liên lạc nhanh chóng vui lòng liên lac hotline: 0903.848.643 hoặc 3.9302.074

Tắt

Yêu cầu cụ thể:

Để liên lạc nhanh chóng vui lòng liên lac hotline: 0903.848.643 hoặc 3.9302.074

Tắt